จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 7D6N

39,999 ฿

Air Lines: THAI AIRWAYS

น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว: ชม 4 มรดกโลก…สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์ทิเบต / โชว์ง้อไบ๊ เมนูพิเศษ… ลิ้มรสสุกี้เสฉวน , เป็ดปักกิ่ง

โทรจอง จองไลน์