ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สายมูไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว 3D2N

13,999 ฿

Air Line: THAI LION AIR (SL)

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์บิล – พามูวัดแชกงหมิว – พิธียืมเงินเทพเจ้าฮองฮำ – ชม THE SYMPHONY OF LIGHT – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – วิหารเซนต์พอล

โทรจอง จองไลน์