สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กราเซีย 3000 จุงเฟรา 7D4N

99,999 ฿

Air Lines: Emirates

น้ำหนักกระเป๋า 30 KG| พิชิต 2 เขา | อาหาร 10 มื้อ

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยว: นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS เดินสะพาน PEAK WALK เก็บไฮไลท์หลัก เบิร์น เวอเวย์ มองซ์เทรอ เซอแมท อินเทอเลเก้น ลูเซิร์น เมนูพิเศษ…ลิ้มลอง ฟองดูว 3 ชนิด | เขาจุงฟราว ขึ้นกระเช้า ลงรถไฟ | เซิน์แมท

โทรจอง จองไลน์