ชื่อบัญชี บริษัท สยาม แอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
สาขา รามคำแหง ซอย 28
เลขที่บัญชี 243-0-55993-6 บัญชีออมทรัพย์

ระวัง !! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท สยาม แอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชีบริษัท “สยาม แอม ทราเวล แอนด์ ทัวร์” เท่านั้น