ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์ 3 วัน 2 คืน ZGHKG-2401TG

19,990 ฿

AIRLINE Thai Airways (TG)

นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล

โทรจอง จองไลน์