วิธีลงทะเบียน Visit Japan Web ก่อนเข้าญี่ปุ่น

สิ่งที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน Visit Japan Web

 1. Passport ปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ
 2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด Vaccination certificate (เตรียมเป็นไฟล์ภาพไว้) หรือ ใบรับรองผล PCR 72 ชั่วโมงก่อนเวลาบินออก ( ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด หรือ ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบ 3 เข็ม )
 3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น

ลงทะเบียน Visit Japan Web ได้ที่เว็บไซต์ vjw.digital.go.jp

ขั้นตอนการลงทะเบียน Visit Japan Web

1. อันดับแรกจะต้องสมัคร Account ของตัวเองก่อนที่ Visit Japan Web

2. เมื่อมี Account ใน Visit Japan Web แล้ว ให้ Login มากรอกข้อมูลส่วนตัว 2 ส่วน คือ

 • Register user : ให้กรอกข้อมูลในส่วน Your details เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา
 • Register planned Entry/Return : ให้สร้างชื่อทริปการเดินทางของเรา ระบุวันที่เดินทาง สายการบิน และที่พักในทริปนั้นๆ หากมีทริปใหม่ก็มาสร้างชื่อทริปการเดินทางในส่วนนี้ใหม่

3. เมื่อลงข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดการเดินทางแล้ว ก็จะเริ่มลงทะเบียนในส่วนที่จะใช้แสดงในขั้นตอนการเข้าประเทศที่สนามบิน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

 1. Preparation for Quarantine (Fast Track) สำหรับการกักกัน
 2. Preparation for Immigration Clearance สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง
 3. Preparation for Customs Declaration สำหรับศุลกากร

3.1 : Preparation for Quarantine
ในส่วนคือข้อมูลใน MySOS เดิม ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องลงทะเบียนแยกแล้ว ลงทะเบียนใน Visit Japan Web ได้เลย จะต้องลงข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ได้แก่

 • Passport : หัวข้อนี้เพียงแค่ scan หน้าแรกของ passport ลงระบบเท่านั้น แล้วรอผล scan บางคนอาจเผลอกด skip ข้ามขั้นตอนนี้ ผู้เขียนเองก็เผลอเช่นกัน แต่ไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีผลต่อการลงทะเบียน
 • Questionnaire WEB : ตอบคำถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการเดินทาง
 • Vaccination Certificate : ให้กรอกชื่อวัคซีนที่ได้รับ และระบุวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 รวมถึงอัพโหลดภาพใบรับรองวัคซีนของเราที่มีทั้งหมด (ใบรับรองต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่น) หากใครได้รับในไทยก็ใช้เอกสารที่โหลดได้จากแอพหมอพร้อม หากใครได้รับวัคซีนจากต่างประเทศก็ใช้ใบรับรองจากต่างประเทศได้ โดยจะต้องระบุ ชื่อวัคซีน หมายเลข Lot วันที่ได้รับวัคซีน เป็นต้น

ถ้ามีประวัติการได้รับวัคซีนและมีใบรับรองครบ 3 เข็ม กรอกแค่ 3 หัวข้อด้านก็พอ แล้วแต่ถ้าประวัติด้านวัคซีนไม่ครบก็จะต้องตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง และนำใบรับรองผล PCR มาลงทะเบียนในหัวข้อถัดมา

หากลงทะเบียนสำเร็จ รอตรวจสอบสักพัก (ไม่เกิน 1 วัน) หน้าจอจะเปลี่ยนจาก สีชมพู เป็น สีน้ำเงิน และมีคำว่า Review completed ถือเป็นอันสำเร็จ

3.2 : Preparation for Immigration Clearance (การตรวจคนเข้าเมือง)
ในส่วนนี้ คือ ใบ ตม. หรือ Disembarkation Card ที่เราเคยกรอกก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นในเมื่อก่อน ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาให้ลงข้อมูลใน Visit Japan Web พอลงทะเบียนครบก็จะได้ QR code ไว้แสดงในขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน ข้อมูลที่จะต้องกรอก ได้แก่ ชื่อประเทศของเรา วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เที่ยวบินที่เราโดยสารมา ระยะเวลาที่พำนักในญี่ปุ่น ที่อยู่ในญี่ปุ่น และตอบคำถามสำคัญ 3 ข้อ

3.3 : Preparation for Customs Declaration (ศุลกากร)
ในส่วนนี้จะต้องตอบคำถามที่เป็นการแถลงว่ามีหรือไม่มีสิ่งของต้องห้ามในการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น เช่น อาวุธปืน สารเสพติด ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือพืช เป็นต้น พอลงทะเบียนครบก็จะได้ QR code ไว้แสดงในขั้นตอนศุลกากร ซึ่งจะมีช่องทางพิเศษ สำหรับคนมี QR code สามารถสแกนกับเครื่องอัตโนมัติ ผ่านขั้นตอนนี้ได้อย่างรวดเร็ว

** หมายเหตุ : กัญชา ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ห้ามนำเข้าเด็ดขาด!!! และช่วงนี้ประเทศญี่ปุ่นเคร่งครัดการนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และพืชเข้าจากต่างประเทศมากๆ เพราะอาจนำโรคระบาดบางอย่างเข้าสู่ญี่ปุ่นได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และพืช ก็ห้ามพกเข้าไปไม่งั้นถูกปรับเงิน และที่สนามบินจะมีสุนัขคอยดมกลิ่นอยู่ตลอดด้วย

4. เมื่อลงทะเบียนทั้ง 3 ส่วนนี้ครบจะได้ QR Code ในแต่ละส่วน
ให้เปิดแสดงที่ขั้นตอนเข้าประเทศที่สนามบินที่ญี่ปุ่นผ่านหน้าจอมือถือได้เลย หรือจะ print ใส่กระดาษก็ได้ การลงทะเบียน Visit Japan Web ให้ครบถ้วนก่อนเดินทาง จะช่วยให้การเข้าประเทศญี่ปุ่นสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เพิ่มเพื่อน Line